Điền từ bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” có nghĩa như sau: Loại quả được miêu tả là “Lắm múi vị chua, kết trái theo mùa” là quả ….. giải giúp tui với

Question

Điền từ bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” có nghĩa như sau: Loại quả được miêu tả là “Lắm múi vị chua, kết trái theo mùa” là quả …..
giải giúp tui với

in progress 0
Mộc Miên 6 months 2021-07-18T23:13:31+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T23:15:00+00:00

  Là quả chanh

  NO COPY!

  XIN HAY NHẤT+VOTE5*+CẢM ƠN!

  0
  2021-07-18T23:15:02+00:00

  Đáp án là quả chanh.

  Điền từ bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” có nghĩa như sau: Loại quả được miêu tả là “Lắm múi vị chua, kết trái theo mùa” là quả chanh

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )