Điện thoại và internet tác động như thế nào đến đời sống con người?

Question

Điện thoại và internet tác động như thế nào đến đời sống con người?

in progress 0
Thu Nguyệt 3 days 2021-07-21T08:35:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T08:37:03+00:00

  * Mặt tích cực :
  – Thông tin liên lạc trong – ngoài nước nhanh chóng 
  – Là phương tiện quan trọng tiếp thu tiến bộ khoa học kĩ thuật 
  – Phục vụ tốt cho học tập ,giải trí 
  – Nhanh chóng đưa nước ta hòa nhập vào thế giới.
  * Mặt tiêu cực :
  – Các thông tin hình ảnh bạo lực – đồi trụy
  – Học sinh mất thơi gian vì chơi điện tử .
              (nhớ vote và ctlhn nhé ) Cảm ơn trc 

  0
  2021-07-21T08:37:10+00:00

  * Phát triển các dịch vụ điện thoại và Internet tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế – xã hội nước ta:

  – Đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, kịp thời phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

  – Là phương tiện phục vụ cho việc học tập, vui chơi, giải trí đồng thời cũng tạo điều kiện để người dân có thể tiếp thu được các tiến bộ khoa học kĩ thuật, văn hóa, xã hội góp phần nâng cao trình độ nhận thức.

  – Góp phần nhanh chóng đưa nước ta hội nhập với nền kinh tế thế giới.

  Xin cthn ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )