Điền tên một loài vật thích hợp vào chỗ trống sau:”Mấy con ? vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non.”(Kì diệu rừng xanh-Nguyễn Phan Hách)

Question

Điền tên một loài vật thích hợp vào chỗ trống sau:”Mấy con ? vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non.”(Kì diệu rừng xanh-Nguyễn Phan Hách)

in progress 0
Yến Oanh 4 months 2021-07-05T02:04:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T02:05:00+00:00

  Con nai

  0
  2021-07-05T02:05:35+00:00

  “Mấy con nai vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non”

                                                         (Kì diệu rừng xanh – Nguyễn Phan Hách)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )