Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp). Để dung dịch sau điện phân hòa tan MgO thì điều kiện của a và

Question

Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp).
Để dung dịch sau điện phân hòa tan MgO thì điều kiện của a và b là

in progress 0
Mộc Miên 10 months 2020-12-02T00:27:07+00:00 3 Answers 64 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-02T00:29:03+00:00

  Dung dịch sau điện phân hoà tan MgO nên dư $H^+$. 

  – Điện phân $CuSO_4$:

  $(-) Cu^{2+}+2e\to Cu$

  $(+) 2H_2O\to 4H^+ + O_2+4e$ 

  $n_{Cu^{2+}}=a\Rightarrow n_e=2a$

  $\Rightarrow n_{H^+}=2a$ 

  – Điện phân $NaCl$: 

  $(-) 2H_2O+2e\to H_2+2OH^-$ 

  $(+) 2Cl^-\to Cl_2+2e$

  $n_e=n_{Cl^-}=b$

  $\Rightarrow n_{OH^-}=b$

  $\to$ Để $H^+$ dư, $2a>b$

  0
  2020-12-02T00:29:05+00:00

  Đáp án:điều kiện b<2a

  nhớ cảm ơnvote 5

  Giải thích các bước giải:

  Tại catot: Cu2+: a mol; Na+: b mol;

  Cu2+ + 2e → Cu

     a   ⟶ 2a

  Hết Cu2+: 2H2O+2e→2OH+H2

  Tại anot: Cl: b mol; SO2−4: a mol; H2O

  2Cl→Cl2+2e

  b ⟶               b

  Hết Cl: 2H2O − 4e→4H++O2

  Vì dung dịch sau điện phân làm hòa tan MgO chứng tỏ ở catot Cl  hết trước Cu2+  ở anot, còn ở anot Cu2+ vẫn điện phân ⟹ 2a > b

   

  0
  2020-12-02T00:29:14+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo điện phân dung dịch chứa a mol cuso4 và b mol nacl các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )