điền kí hiệu ” Thuộc” “không thuộc” “chứa trong” “=” vào ô trống : M={a;b;1} 1. {b}….M 2. {a;b;1}…. M giải hộ em với ạ tks <3

Question

điền kí hiệu ” Thuộc” “không thuộc” “chứa trong” “=” vào ô trống : M={a;b;1}
1. {b}….M
2. {a;b;1}…. M
giải hộ em với ạ tks <3

in progress 0
1 year 2020-10-31T12:55:34+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T12:56:49+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1. {b} ⊂ M (tập hợp con nhá)

  2. {a;b;1} = M

  0
  2020-10-31T12:57:01+00:00

  1 ∈

  2 =

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )