Điền dấu>

Question

Điền dấu>dien-dau-hoac-vao-o-trong

in progress 0
Verity 9 months 2021-04-27T03:25:23+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-27T03:26:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   b) dấu  <.  ( 5/4< 25/4) 

  d) =( vì 1/4×2/5+5/6×2/5= (1/4+5/6)×2/5

  Xin hay nhất nha

  0
  2021-04-27T03:26:56+00:00

  Đáp án + Giải thích các bước giải:

  b)

  `5/8 : (1/6+1/3) = 5/8 : 1/2 = 5/4 = 15/12`

  `5/8 : 1/6 + 1/3 = 15/4 + 1/3 = 49/12` 

  `to 5/8 : (1/6+1/3) \ \ < \ \ 5/8 : 1/6 + 1/3`

  d)

  `1/4 xx 2/5 + 5/6 xx 2/5 = 2/5 xx ( 1/4 + 5/6 )`

  `to (1/4+5/6)xx2/5 \ \ = \ \ 1/4 xx 2/5 + 5/6 xx 2/5`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )