diễn đạt tinh thần tự học của các bạn trẻ nói chung và học sinh nói riêng hiện nay <10 đến 15> câu

Question

diễn đạt tinh thần tự học của các bạn trẻ nói chung và học sinh nói riêng hiện nay <10 đến 15> câu

in progress 0
Diễm Kiều 3 days 2021-07-19T20:43:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T20:44:55+00:00

  Xã hội đang hướng đến nền kinh tế của kiến thức. Mà để có được kiến thức vững chắc, thì tinh thần tự học lại là yếu tố quyết định. Tự học là sự chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức qua hướng dẫn của thầy cô. Tự học mà không cần người khác nhắc nhở mình. Tự học giúp chúng ta tiếp nhận kiến thức bằng niềm đam mê, hứng thú, chủ động. Còn giúp chúng ta có thói quen không dựa dẫm vào những thứ có sẵn, mà còn giúp ta sáng tạo, linh hoạt hơn trong mọi việc. Muốn thực hiện ước mơ, thì tự học là con đường giúp ta biến ước mơ trở thành hiện thực. Chúng ta cần lĩnh hội được những kiến thức trọng tâm, sáng tạo trong cách học… không chỉ tiếp nhận kiến thức trong trường học mà còn cả trong gia đình và xã hội. Dù ở hình thức nào thì tự học vẫn là yếu tố quan trọng nhất, có vậy thì chúng ta mới thành công. Ngược lại, bên cạnh còn có những thái độ học tập không tốt như: học để đối phó với thầy cô, học mà ỉ lại vào bạn bè mà bản thân không tự làm lấy. Qua đây mỗi người cần rút ra bài học cho bản thân: chúng ta cần có tinh thần ham học, say mê tìm tòi, giàu khát vọng và kiên trì trên con đường chinh phục tri thức. Chủ động sáng tạo, độc lập trong học tập. Như vậy, mới có thể tiếp nhận đầy đủ kiến thức để vươn tới những ước mơ của mình.

  chúc bn hok tốt

  0
  2021-07-19T20:45:11+00:00

  đáp án là:

  Xã  hội  đang hướng đến nền kinh tế của kiến thức. Mà để có được kiến thức vững chắc, thì tinh thần tự học  lại là yếu tố quyết định. Tự học là sự chủ động, tích cực tìm hiểu kiến thức qua hướng dẫn của thầy  cô. Tự học mà không cần người khác nhắc nhở mình. Tự học giúp chúng ta tiếp nhận kiến  thức bằng  niềm đam mê, hứng thú, chủ động. Còn giúp chúng ta có thói quen không dựa dẫm  vào những  thứ có sẵn, mà còn giúp ta sáng tạo, linh hoạt hơn trong mọi việc. Muốn thực hiện ước  mơ, thì tự  học là con đường giúp ta biến ước mơ trở thành hiện thực. Chúng ta cần lĩnh hội được  những kiến  thức trọng tâm, sáng tạo trong cách học… không chỉ tiếp nhận kiến thức trong trường  học mà  còn cả trong gia đình và xã hội. Dù ở hình thức nào thì tự học vẫn là yếu tố quan trọng  nhất, có  vậy thì chúng ta mới thành công. Ngược lại, bên cạnh còn có những thái độ học tập không  tốt như:  học để đối phó với thầy cô, học mà ỉ lại vào bạn bè mà bản thân không tự làm lấy. Qua  đây mỗi  người cần rút ra bài học cho bản thân: chúng ta cần có tinh thần ham học, say mê tìm tòi,  giàu khát  vọng và kiên trì trên con đường chinh phục tri thức. Chủ động sáng tạo, độc lập trong  học tập.  Như vậy, mới có thể tiếp nhận đầy đủ kiến thức để vươn tới những ước mơ của  mình.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )