Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được số có 4 chữ số chia hết cho 9 và 5: 3…2…

Question

Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được số có 4 chữ số chia hết cho 9 và 5: 3…2…

in progress 0
Orla Orla 9 months 2020-10-28T14:12:21+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-28T14:13:29+00:00

  Điền chữ số thích hợp vào chỗ chấm để được số có 4 chữ số chia hết cho 9 và 5: 3825

   

  0
  2020-10-28T14:13:42+00:00

  3420

  Chia hết cho 9: Tổng các chữ số=1 số chia hết cho 9=9

  Chia hết cho 5: tận cùng =0

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )