Điền cặp từ đồng âm thích hợp vào chỗ trống sau: Bà cụ ngồi bán bánh ? dưới gốc cây ? đầu làng.

Question

Điền cặp từ đồng âm thích hợp vào chỗ trống sau:
Bà cụ ngồi bán bánh
?
dưới gốc cây
?
đầu làng.

in progress 0
Verity 6 months 2021-08-01T16:26:12+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T16:27:15+00:00

  Bà cụ ngồi bán bánh đa dưới gốc cây đa đầu làng

  0
  2021-08-01T16:27:49+00:00

  Bà cụ ngồi bán bánh gạo dưới gốc cây gạo đầu làng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )