Điền các từ bắt đầu bằng”r”,”d”hoặc”gi”có âm đọc gần giống nhau vào chỗ trống sau: Mẹ đang nhặt ? đỗ vào cái ? mới được mua ở cửa hàng đồng ? .

Question

Điền các từ bắt đầu bằng”r”,”d”hoặc”gi”có âm đọc gần giống nhau vào chỗ trống sau:
Mẹ đang nhặt ? đỗ vào cái ? mới được mua ở cửa hàng đồng ? .

in progress 0
Đan Thu 6 months 2021-08-05T00:43:15+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T00:44:18+00:00

  Mẹ đang nhặt rau đỗ vào cái rổ mới được mua ở cửa hằng đồng giá.

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-08-05T00:44:20+00:00

  Đáp án:

  $\text{Mẹ đang nhặt rau đỗ vào cái rổ mới được mua ở cửa hàng đồng giá.}$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )