điền

Question

điền
dien

in progress 0
Dâu 9 months 2020-10-31T08:20:36+00:00 2 Answers 56 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T08:22:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  đền

  AC=CH.BC

   AH=BH.CH

  1/AH^2=1/ AB^2+1/ AC^2

   AB.AC=BC.AH

  0
  2020-10-31T08:22:34+00:00

  =))

  `AC=CH.BC`

   `AH=BH.CH`

  `1/(AH^2)=1/ (AB^2)+1/( AC^2)`

   `AB.AC=BC.AH`

  dien

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )