Điểm thi giữa học kì 1 dưới trung bình thì có phải thi lại ko các bn

Question

Điểm thi giữa học kì 1 dưới trung bình thì có phải thi lại ko các bn

in progress 0
Phúc Điền 5 months 2021-08-11T10:42:48+00:00 2 Answers 192 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:44:10+00:00

  ko nhé bn.

  Tất cả các môn có điểm trung bình tổng kết năm từ 3.4 trở xuống 2.0, phải thi lại môn đó- Có điểm trung bình tổng kết các môn cả năm từ 5.0 trở lên, nhưng cả hai môn Văn, Toán đều từ 4.9 đến 3.5 thì chọn 1 trong 2 môn (Văn-Toán) thi lại, nếu thi lại đạt 5.0 trở lên thì lên lớp, không đạt phải ở lại.- Có điểm trung bình tổng kết các môn cả năm từ 4.9 trở xuống, có môn Văn hoặc Toán trên 5.0 và các môn đều trên 3.5, học sinh phải chọn môn thi lại (phải dưới 5.0) để kéo điểm trung bình các môn cả năm lên 5.0.

  0
  2021-08-11T10:44:13+00:00

  Các tính điểm của THCS = Điểm hệ số 1 + Điểm hệ số 2*2 + Điểm học kỳ*3

  Trong đó 

  – Điểm hệ số 1: điểm kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút

  – Điểm hệ số 2: điểm thi giữa kỳ, bài thi 45 phút, bài thi 60 phút

  ⇒Vậy nên điểm giữa kỳ dưới trung bình không quyết định đến điểm môn học đó ở kỳ 1 bị trung bình.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )