dịch sang tiếng việt How a canceled state dinner highlights a fading White House tradition In a time of so man

Question

dịch sang tiếng việt
How a canceled state dinner highlights a fading White House tradition
In a time of so many would-have-been, could-have-been calendar appointments, this week should have seen an official White House state dinner. President Donald Trump and first lady Melania Trump had invited royalty to the White House: the King and Queen of Spain, Felipe VI and Letizia.
February’s public announcement, preceded already by several weeks of planning, had heralded a celebration of the relationship between the host and guest nations. But the White House pulled the plug after the onset of a devastating number of coronavirus cases in Spain by early March, including some inside Palace circles.
However, even if the state dinner had taken place as scheduled, it would only have been the third of the Trump administration, behind one held for Australia in September 2019, and one for France, in April 2018. Trump’s two dinners is shy of several of his recent predecessors and is the least of any modern American president by this time.
At this exact point in their presidencies, Barack Obama had hosted six state dinners, George W. Bush four, and Bill Clinton 13. And while that might sound like a lot, comparatively, the trend of lavish, over-the-top affairs for foreign heads of state has diminished over time from their heyday under Jimmy Carter, signaling the decline of one of the White House’s most extravagant traditions.

in progress 0
Minh Khuê 1 year 2021-01-10T10:00:53+00:00 3 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-10T10:02:44+00:00

  Dịch:Làm thế nào một bữa ăn tố củai nhà nước bị hủy bỏ làm nổi bật một truyền thống Nhà Trắng mờ dần
  Trong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia.
  Thông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạch, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện.
  Tuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người tiền nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này.
  Tại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tàn của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắng.

  0
  2021-01-10T10:02:52+00:00

  How a canceled state dinner highlights a fading White House tradition In a time of so many would-have-been, could-have-been calendar appointments, this week should have seen an official White House state dinner. President Donald Trump and first lady Melania Trump had invited royalty to the White House: the King and Queen of Spain, Felipe VI and Letizia. February’s public announcement, preceded already by several weeks of planning, had heralded a celebration of the relationship between the host and guest nations. But the White House pulled the plug after the onset of a devastating number of coronavirus cases in Spain by early March, including some inside Palace circles. However, even if the state dinner had taken place as scheduled, it would only have been the third of the Trump administration, behind one held for Australia in September 2019, and one for France, in April 2018. Trump’s two dinners is shy of several of his recent predecessors and is the least of any modern American president by this time. At this exact point in their presidencies, Barack Obama had hosted six state dinners, George W. Bush four, and Bill Clinton 13. And while that might sound like a lot, comparatively, the trend of lavish, over-the-top affairs for foreign heads of state has diminished over time from their heyday under Jimmy Carter, signaling the decline of one of the White House’s most extravagant traditions.

  Dịch :

  Làm thế nào một bữa ăn tối nhà nước bị hủy bỏ làm nổi bật một truyền thống Nhà Trắng mờ dần
  Trong một thời gian rất nhiều cuộc hẹn lịch, có thể đã có, đã có trong tuần này nên đã thấy một bữa ăn tối chính thức của Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump đã mời hoàng gia tới Nhà Trắng: Nhà vua và Nữ hoàng Tây Ban Nha, Felipe VI và Letizia.
  Thông báo công khai vào tháng Hai, trước vài tuần lập kế hoạch, đã báo trước một lễ kỷ niệm mối quan hệ giữa chủ nhà và các quốc gia khách. Nhưng Nhà Trắng đã rút phích cắm sau khi bắt đầu một số vụ coronavirus tàn khốc ở Tây Ban Nha vào đầu tháng 3, bao gồm một số bên trong vòng cung điện.
  Tuy nhiên, ngay cả khi bữa ăn tối của nhà nước đã diễn ra như dự kiến, nó sẽ chỉ là thứ ba của chính quyền Trump, sau một bữa tiệc được tổ chức tại Úc vào tháng 9 năm 2019 và một cho Pháp, vào tháng 4 năm 2018. Hai bữa tối của Trump rất ngại của những người tiền nhiệm gần đây của ông và là người ít nhất trong số các tổng thống Mỹ hiện đại vào thời điểm này.
  Tại thời điểm chính xác trong các nhiệm kỳ tổng thống của họ, Barack Obama đã tổ chức sáu bữa ăn tối của nhà nước, George W. Bush bốn và Bill Clinton 13. Và trong khi đó có vẻ như rất nhiều, so sánh, xu hướng của những vấn đề xa hoa, quá mức cho Các nguyên thủ nước ngoài đã giảm dần theo thời gian từ thời hoàng kim dưới thời Carter Carter, báo hiệu sự suy tàn của một trong những truyền thống xa hoa nhất của Nhà Trắng.

  0
  2021-01-10T10:02:57+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo extravagant là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )