Đi đường: “Có đi đường mới biết đường đi khó Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác; Khi đã vượt các lớp núi lên đến đỉnh cao

Question

Đi đường:
“Có đi đường mới biết đường đi khó
Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác;
Khi đã vượt các lớp núi lên đến đỉnh cao chót,
Thì muôn dặm nước non thu cả vào trong tầm mắt.”
a) Nêu nội dung của đoạn thơ trên
b) tìm câu trần thuật và nêu chức năng
c) em có suy nghĩ gì về câu “thì muôn dặm nước non thu cả vào trong tầm mắt’

in progress 0
Neala 8 months 2021-05-20T09:06:37+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-20T09:07:39+00:00

  a, Nội dung của đoạn thơ trên : Bài thơ muốn nói tới con đường đời cách mạng đầy khó khăn, chông gai và gian nan nếu ta kiên trì cố gắng vượt qua thử thách sẽ dành thắng lợi rực rỡ. Đồng thời bài thơ cũng muốn nói tới tâm trạng của người cách mạng khi trải qua bao khó khăn và khi được làm chủ thiên nhiên. 

  b, Câu trần thuật :

  Có đi đường mới biết đường đi khó
  Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác;
  Khi đã vượt các lớp núi lên đến đỉnh cao chót,
  Thì muôn dặm nước non thu cả vào  trong tầm mắt.

  $->$ Chức năng : Bộc lộ cảm xúc và kể

  c, Suy nghĩ gì về câu “thì muôn dặm nước non thu cả vào trong tầm mắt’

  $->$ Nói tới niềm vui sướng, hạnh phúc , phần thưởng quý giá cho những người đã vượt qua muôn dăm núi non để có thể tận mắt ngắm cảnh đẹp 

  0
  2021-05-20T09:08:07+00:00

  a) Bài thơ Đi Đường nói về việc đi đường núi mà gợi ra chân lí đường đời

  b) câu trần thuật là:

  +Có đi đường mới biết đường đi khó : kể 

  +Hết lớp núi này lại tiếp đến lớp núi khác : kể 

  +Khi đã vượt các lớp núi lên đến đỉnh cao chót : kể 

  +Thì muôn dặm nước non thu cả vào trong tầm mắt.: kể 

  c) -câu “thì muôn dặm nước non thu cả vào trong tầm mắt”là nói lên rằng vượt qua gian lao chồng chất sẽ tới thắng lợi vẻ vang

  (câu trả lời hay nhất thôi)    

  good luck :))

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )