Dệt 1tá khan mặt hết 530g sợi hỏi dệt 78chiếc khan mặt thì hết bao nhiêu kg sợi

Question

Dệt 1tá khan mặt hết 530g sợi hỏi dệt 78chiếc khan mặt thì hết bao nhiêu kg sợi

in progress 0
Ben Gia 1 year 2020-10-31T18:12:34+00:00 2 Answers 103 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T18:14:10+00:00

  Đổi: $1$ tá khăn $=12$ chiếc khăn

  Dệt `1` chiếc khăn mặt tốn số `g` sợi là:

  $530:12=\dfrac{265}{6}(g)$

  Dệt $78$ chiếc khăn mặt tốn số `kg` sợi là

  $\dfrac{265}{6}×78=3445(g)=3,445(kg)$
  Đáp số: $3,445kg$ sợi

  0
  2020-10-31T18:14:29+00:00

  Cậu tham khảo nha !

  Giải chi tiết:

   

  Một tá khăn = 12 chiếc khăn

  Dệt một chiếc khăn hết số gam sợi là:

             5400:12=450 (g)                                                                                                                     Dệt 1000 chiếc khăn như vậy hết số sợi là:
         450×1000=450000(g)
   Đổi : 450 000 g = 450 kg
          Đáp số: 450kg.

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )