“Đểnguyênchờcáđớpmồi Cóhuyềnnhộnnhịpxengườilạiqua Nặngvàoemmẹquêta Nhiềukhigọibạnthiếtthaântình Từthêmdấuhuyềnlàtừgì?

Question

“Đểnguyênchờcáđớpmồi
Cóhuyềnnhộnnhịpxengườilạiqua
Nặngvàoemmẹquêta
Nhiềukhigọibạnthiếtthaântình
Từthêmdấuhuyềnlàtừgì?

in progress 0
Latifah 4 months 2021-07-14T04:22:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-14T04:23:50+00:00

  `\text{Đáp án:}`

  Từ thêm dấu huyền là “cầu”

  `\text{Giải thích:}`

  Để nguyên chờ cá đớp mồi là “câu”

  Có huyền nhộn nhịp xe người lại qua là “cầu

  Nặng vào em mẹ quê ta là “cậu”

  Nhiều khi gọi bạn thiết tha ân tình là “cậu”

  Từ thêm dấu huyền là từ “cầu”

  0
  2021-07-14T04:23:50+00:00

  “Để nguyên chờ cá đớp mồi

  Có huyền nhộn nhịp xen người lại qua

   Nặng vào em mẹ quê ta 

  Nhiều khi gọi bạn thiết thân tình

  Từ thêm dấu huyền là từ cầu

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )