Đêm nay, ngày mai, khai trường, lớp Một, , cánh cổng, buông tay, can đảm, thế giới, thế giới, kì diệu, mở ra có phải từ ghép ĐL hay CP hay từ Hán Việt

Question

Đêm nay, ngày mai, khai trường, lớp Một, , cánh cổng, buông tay, can đảm, thế giới, thế giới, kì diệu, mở ra có phải từ ghép ĐL hay CP hay từ Hán Việt ko

in progress 0
Helga 2 days 2021-07-22T20:09:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T20:10:53+00:00

  Đáp án:

  Trong những câu trên, được sự dũng với Ghép Đẳng Lập và Hán Việt. Vì sao ?

  Giải thích các bước giải:

  Vì trong những câu Đêm nay, ngày mai, khai trường, lớp Một, , cánh cổng, buông tay, can đảm, thế giới, thế giới, kì diệu, mở ra thì từ kì diệu đã chứng minh là từ Ghép Đẳng Lập và cũng là từ kì diệu đã chứng minh là từ Hán Việt. Lý do tôi chọn từ Ghép Đẳng Lập và từ Hán Việt đó chính là từ Hán Việt và từ Ghép Đẳng Lập đề có từ kì diệu.

  0
  2021-07-22T20:11:40+00:00

  – Từ ghép đẳng lập: kì diệu, can đảm

  – Từ ghép chính phụ: ngày mai, khai trường, lớp Một, đêm nay, buông tay, cánh cổng, mở ra

  – Từ Hán Việt: khai trường, can đảm, thế giới, kì diệu.

  (Các từ trong từ ghép đẳng lập cũng thuộc từ Hán Việt)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )