để ý kiến có sức thuyết phục bài viết chống nạn thất học đã nêu ra những lí lẽ và dẫn chứng nào ? hãy liệt kê

Question

để ý kiến có sức thuyết phục bài viết chống nạn thất học đã nêu ra những lí lẽ và dẫn chứng nào ? hãy liệt kê

in progress 0
Sapo 2 months 2021-07-25T07:58:33+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T07:59:38+00:00

  để ý kiến có sức thuyết phục bài viết chống nạn thất học đã nêu ra những lí lẽ và dẫn chứng nào ? hãy liệt kê

  => Tác giả đưa ra lí lẽ:

  – Tình trạng đang gặp phải: nạn thất học

  – Các thuận lợi cho điều kiện học quốc ngữ.

  – Lý do để người người tham gia xây dựng nước nhà.

  => Tác giả đưa ra dẫn chứng:

  – Số người thất học ở VN

  – Các cách thức chống nạn thất học.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )