Để xử lý thóc giống bằng phương pháp “3 sôi 2 lạnh”, người ta ngâm nó vào vại nước chứa 3 phần nước sôi hòa với 2 phần nước lạnh. Hãy xác định nhiệt đ

Question

Để xử lý thóc giống bằng phương pháp “3 sôi 2 lạnh”, người ta ngâm nó vào vại nước chứa 3 phần nước sôi hòa với 2 phần nước lạnh. Hãy xác định nhiệt độ của nước “3 sôi 2 lạnh” hay xác định nhiệt độ của nước khi cân bằng nếu nhiệt độ của nước lạnh là 20°C biết nước sôi 100°C
Giúp mk giải đây đủ nha mm

in progress 0
Mít Mít 11 months 2020-10-25T04:50:02+00:00 3 Answers 121 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-25T04:51:59+00:00

  Đáp án:

  Nhiệt độ khi cân bằng nhiệt là $52^{o}C$.  

  Giải thích các bước giải:

  3 sôi 2 lạnh tức là tỉ lệ khối lượng của nước sôi và nước là :

  \[3{m_1} = 2{m_2} \Rightarrow {m_1} = \frac{2}{3}{m_2}\]

  Vì nhiệt lượng tỏa ra bằng nhiệt lượng thu vào nên ta có:

  \[\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Leftrightarrow {m_1}c\left( {{t_1} – {t_{cb}}} \right) = {m_2}c\left( {{t_{cb}} – {t_2}} \right)\\
   \Leftrightarrow \frac{2}{3}{m_2}\left( {100 – {t_{cb}}} \right) = {m_2}\left( {{t_{cb}} – 20} \right)\\
   \Leftrightarrow {t_{cb}} = {52^o}C
  \end{array}\]

   

  0
  2020-10-25T04:51:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   giả sử khối lượng nước sôi là : 3m$_1$

             khối lượng nước lạnh là : 2m$_2$

              $⇒m_1=\frac{2}{3}m_2$

  khi đó ta có nhiệt độ khi cân bằng là:

  $Q=Q’$

  $m_1.c.(100-t)=m_2.c.(t-20)$

  $\frac{2}{3}m_2.4200(100-t)=m_2.4200.(t-20)$

  $⇒t=52^oC$

  Vậy nhiệt độ khi đó là 52 $^oC $

  0
  2020-10-25T04:52:09+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo ngâm hạt giống 2 sôi 3 lạnh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )