Đề:tính tổng B=3+3^2+3^3+3^4+…+3^100 Làm giúp mình với mai mình nộp rồi

Question

Đề:tính tổng
B=3+3^2+3^3+3^4+…+3^100
Làm giúp mình với mai mình nộp rồi

in progress 0
Tryphena 1 year 2020-10-21T23:48:03+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T23:49:17+00:00

  `B=3+3^2+3^3+…..+3^{100}`

  `3B=3^2+3^3+3^4+…..+3^{101}`

  `3B-B=(3^2+3^3+3^4+…..+3^{101})-(3+3^2+3^3+…..+3^{100})`

  `2B=3^{101}-3`

  `B=(3^{101}-3)/2`

  xin hay nhất nha

   

  0
  2020-10-21T23:49:45+00:00

  B=3+`3^2`+`3^3`+`3^4`+…+`3^100`

  3B = `3^2`+`3^3`+`3^4`+…+`3^100`+`3^101`

  3B – B = (`3^2`+`3^3`+`3^4`+…+`3^100`+`3^101`)-(3+`3^2`+`3^3`+`3^4`+…+`3^100`)

  2B = `3^101`-3

  B = `(3^101-3)/2`

  XIN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )