Để nguyên là giống bò ngang Nếu thêm dấu hỏi,bạc vàng trong tay. Từ để nguyên là từ gì?

Question

Để nguyên là giống bò ngang
Nếu thêm dấu hỏi,bạc vàng trong tay.
Từ để nguyên là từ gì?

in progress 0
Khải Quang 2 months 2021-08-22T11:13:42+00:00 2 Answers 1232 views 0

Answers ( )

  1
  2021-08-22T11:15:09+00:00

  Từ để nguyên là cua

         Chúc bạn học tốt     

  0
  2021-08-22T11:15:18+00:00

  Để nguyên là cua. Thêm hỏi là của. 

                     Chúc bạn học tốt.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )