Đề Nêu chức năng của câu trần thuật Cảm ơn ạ:>

Question

Đề
Nêu chức năng của câu trần thuật
Cảm ơn ạ:>
de-neu-chuc-nang-cua-cau-tran-thuat-cam-on-a

in progress 0
Hưng Khoa 7 months 2021-06-09T10:16:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-09T10:17:50+00:00

  Câu trần thuật có chức năng chính dùng để kể, thông báo, nhận định, miêu tả,…

  Ngoài ra, câu trần thuật còn có thể dùng để yêu cầu đề nghị hay để bộc lộ tình cảm. … Nên khi sử dụng câu trần thuật với mục đích này cần tránh nhầm lẫn với các kiểu câu khác.

  b/ Để thông báo

  c/ thông báo, nhận định

  d/ miêu tả

  e/ miêu tả

  g/dùng để yêu cầu đề nghị

  h/ để bộc lộ tình cảm

  0
  2021-06-09T10:18:03+00:00

                                                                      Bài làm 

                        Chức năng của câu trần thuật :

  $b )$ Dùng để thông báo

  $c )$ Dùng để để nhận định
  $d )$ Dùng để miêu tả

  $e )$ Dùng để miêu tả

  $g )$ Dùng để yêu cầu

  $h )$ Dùng để bộc lộ cảm xúc

                   `#“c“h“i“c“o“n“g“2“8“3“k`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )