Để làm rõ công dụng của văn chương là : Giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha của tác giải đã nếu những chứng cứ gì

Question

Để làm rõ công dụng của văn chương là : Giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha của tác giải đã nếu những chứng cứ gì

in progress 0
Delwyn 8 months 2021-06-02T16:43:48+00:00 1 Answers 40 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-02T16:45:31+00:00

     Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là ở lòng thương người và rộng ra là thương cà muôn loài, muôn vật. Chính vì thế mà ông khẳng định: “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có”.
    Trong những chức năng cùa văn chương, người ta chú ý nhất đến chức năng truyền cảm. Nghĩa là văn chương có khả năng gây dựng những cảm xúc cho ta. Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện “Ông lão đánh cá và con cá vàng”, một câu chuyện cổ tích

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )