để đánh 684 chữ số cần bảo nhiêu trang làm bài giải

Question

để đánh 684 chữ số cần bảo nhiêu trang làm bài giải

in progress 0
Khoii Minh 1 year 2020-11-10T08:23:51+00:00 2 Answers 75 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T08:25:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Từ `1→9` có `9` chữ số

  Từ `10→99` có `180` chữ số

  Số chữ số còn lại là:

  `684-189=495` (chữ số)

  Số trang có 3 chữ số là: `495:3=165` (trang)

  Cuốn sách đó có số trang là:

  `9+90+165=264` (trang)

  0
  2020-11-10T08:25:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Để đánh số trang từ 1 đến 9 cần : 1 x 9 = 9 ( chữ số)

   Để đánh số trang  từ 10 đến 99 cần : 2 x 90 = 180 ( chữ số)

  Để đánh số các trang từ 1 đến 99 cần : 9 + 180 = 189 ( chữ số)

   số chữ số còn lại là : 684 – 189 = 495 ( chữ số )

   Ta dùng 495 chữ số này để đánh số các trang có 3 chữ số.

   Cuốn sách có số trang là : 99 + 193 = 292 (trang)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )