Để chuyển một hình ảnh được chọn xuống bên dưới cùng ta thực hiện nháy chuột phải lên hình ảnh chọn Order. Sau đó chọn: * A.Bring to Front/Bring Forw

Question

Để chuyển một hình ảnh được chọn xuống bên dưới cùng ta thực hiện nháy chuột phải lên hình ảnh chọn Order. Sau đó chọn: *
A.Bring to Front/Bring Forward
B.Send to Back/Send to Back
C.Bring to Front/Bring to Front
D.Send to Back/Send Backward
Thao tác để chèn hình ảnh có sẵn vào trang chiếu: *
A. Insert → Picture → Clip art
B. Insert → Picture → From File
C. Insert → Picture
D. Insert → Clip art
Muốn áp dụng mẫu có sẵn cho một Slide ta chọn lệnh: *
A. Apply to Master
B. Apply to Selected Slides
C. Apply to All Slides
D. Tất cả ý trên
Khi em chọn một mẫu định dạng thích hợp trên dải lệnh Design để áp dụng cho bài trình chiếu. Mẫu định dạng đó được áp dụng như thế nào? *
A. Mẫu định dạng đó không được áp dụng vì chưa chọn trang chiếu nào
B. Mẫu định dạng đó được áp dụng cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu
C. Mẫu định dạng đó chỉ được áp dụng cho trang chiếu thứ nhất
D. Mẫu định dạng đó chỉ được áp dụng cho trang chiếu đang được hiển thị ở ngăn chính của màn hình Power Point.
Để hiển thị mẫu định dạng em mở dải lệnh nào trong Power point? *
A. Home
B. Insert
C. View
D. Design
Khi muốn tạo màu nền cho trang chiếu, em không nên chọn cách nào dưới đây? *
A. Chọn một mẫu có sẵn
B. Chọn màu sắc bất kì hoặc màu chuyển từ hai hoặc ba màu
C. Chèn vào một tệp hình ảnh
D. Dùng các hộp màu và công cụ tô màu
Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng: *
A. Trực quan hơn
B. Sinh động và hấp dẫn hơn
C. Cả 2 ý trên đều đúng
D. Cả 2 ý trên đều sai
Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó? *
A. Alt + X
B. Shift + X
C. Ctrl+ X
D. Ctrl + Shift + X
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau đây: *
Màu nền làm cho trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn
Nên chọn màu nền phù hợp với nội dung của bài trình chiếu
Màu nền và màu chữ càng giống nhau thì màu sắc càng hài hòa và dễ đọc
Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu
Muốn kẻ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và *
1 điểm
chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill
chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line
chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng
chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai
Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide, sau khi mở hộp thoại Format Background -> Trong nhóm Fill ta chọn: *
1 điểm
Picture or texture fill
Solid fill
Pattern fill
Gradient fill
Sắp xếp các thao tác sau theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu: *
1 điểm
Hình ảnh không có chú thích
(3) – (2) – (1) – (4)
(1) – (2) – (3) – (4)
(4) – (2) – (1) – (3)
(4) – (1) – (2) – (3)
Khi mở bảng chọn Home và chọn lệnh New Slide: *
1 điểm
Slide mới thêm vào sẽ nằm sau slide hiện tại
Slide mới thêm vào nằm trước slide cuối cùng
Slide mới thêm vào sẽ nằm trước slide hiện tại
Tất cả đều đúng
Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau đây: *
1 điểm
Màu nền làm cho trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn
Nên chọn màu nền phù hợp với nội dung của bài trình chiếu
Màu nền và màu chữ càng giống nhau thì màu sắc càng hài hòa và dễ đọc
Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu
Chúng ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang trang chiếu là: *
1 điểm
Văn bản
Âm thanh
Đối tượng
Hình ảnh
Để tạo bài trình chiếu cần: *
1 điểm
Chuẩn bị nội dung trình chiếu
Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu
Nhập và định dạng nội dung văn bản, Thêm hình ảnh và các hiệu ứng động
Tất cả các đáp án trên
Áp dụng mẫu định dạng có lợi ích gì? *
1 điểm
Sử dụng mẫu đã được thiết kế sẵn về màu nền và các hình ảnh trên nền trang chiếu.
Sử dụng mẫu đã được thiết kê sẵn về phông chữ, cỡ chữ và màu chữ trên trang chiếu
Định dạng nhất quán màu nền, màu chữ, cỡ phông chữ và các hình ảnh trên trang chiếu và tiết kiệm được thời gian và công sức
Tiết kiệm được thời gian và công sức
Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung? *
1 điểm
Các tệp hình ảnh và âm thanh
Các đoạn phim ngắn
Bảng và biểu đồ
Tất cả các đối tượng trên
Khi áp dụng mẫu định dạng, phát biểu nào sau đây là sai *
1 điểm
Tạo màu nền hoặc hình ảnh nền cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu
Áp dụng mẫu bố trí (Layout) cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu, kể cả các trang chiếu sẽ được chèn vào về sau
Định dạng nội dung văn bản (Màu chữ, phông chữ, cỡ chữ, …) trên mọi trang chiếu của bài trình chiếu, kể cả trên các trang chiếu sẽ được chèn vào về sau
Áp dụng một phần nội dung trên mọi trang chiếu của bài trình chiếu, kể cả các trang chiếu sẽ được chèn vào về sau.
Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải: *
1 điểm
Đưa con trỏ văn bản vào giữa đoạn văn bản cần căn lề
Chọn cả đoạn văn bản cần căn lề
Chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề
Cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng

in progress 0
Ngọc Hoa 10 months 2021-01-06T21:53:23+00:00 3 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-06T21:55:21+00:00

  1A

  2C

  3D

  4A

  5D

  6

  7

  8

  9

  0
  2021-01-06T21:55:21+00:00

  Để chuyển một hình ảnh được chọn xuống bên dưới cùng ta thực hiện nháy chuột phải lên hình ảnh chọn Order. Sau đó chọn: *

   A.Bring to Front/Bring Forward

  B.Send to Back/Send to Back

  C.Bring to Front/Bring to Front

  D.Send to Back/Send Backward

  Thao tác để chèn hình ảnh có sẵn vào trang chiếu: *

  A. Insert → Picture → Clip art

  B. Insert → Picture → From File

  C. Insert → Picture

  D. Insert → Clip art

  Muốn áp dụng mẫu có sẵn cho một Slide ta chọn lệnh: *

  A. Apply to Master

  B. Apply to Selected Slides

  C. Apply to All Slides

  D. Tất cả ý trên

  Khi em chọn một mẫu định dạng thích hợp trên dải lệnh Design để áp dụng cho bài trình chiếu. Mẫu định dạng đó được áp dụng như thế nào? *

  A. Mẫu định dạng đó không được áp dụng vì chưa chọn trang chiếu nào

  B. Mẫu định dạng đó được áp dụng cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu

  C. Mẫu định dạng đó chỉ được áp dụng cho trang chiếu thứ nhất

  D. Mẫu định dạng đó chỉ được áp dụng cho trang chiếu đang được hiển thị ở ngăn chính của màn hình Power Point.

  Để hiển thị mẫu định dạng em mở dải lệnh nào trong Power point? *

  A. Home

  B. Insert

  C. View

  D. Design

  Khi muốn tạo màu nền cho trang chiếu, em không nên chọn cách nào dưới đây? *

  A. Chọn một mẫu có sẵn

  B. Chọn màu sắc bất kì hoặc màu chuyển từ hai hoặc ba màu

  C. Chèn vào một tệp hình ảnh

  D. Dùng các hộp màu và công cụ tô màu

  Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng: *

  A. Trực quan hơn

  B. Sinh động và hấp dẫn hơn

  C. Cả 2 ý trên đều đúng

  D. Cả 2 ý trên đều sai

  Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó? *

  A. Alt + X

  B. Shift + X

  C. Ctrl+ X

  D. Ctrl + Shift + X

  Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau đây: *

  Màu nền làm cho trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn

  Nên chọn màu nền phù hợp với nội dung của bài trình chiếu

  Màu nền và màu chữ càng giống nhau thì màu sắc càng hài hòa và dễ đọc

  Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu

  Muốn kẻ đường viền màu xanh cho một Text Box trong giáo án điện tử, sau khi chọn Format -> Text Box, chọn thẻ Color and Lines và *

  1 điểm

  chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Fill

  chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line

  chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều đúng

  chọn màu xanh trong ô Color ngay dưới chữ Line hoặc Fill đều sai

  Muốn dùng một hình ảnh nào đó đã có trong đĩa để làm nền cho các slide, sau khi mở hộp thoại Format Background -> Trong nhóm Fill ta chọn: *

  1 điểm

  Picture or texture fill

  Solid fill

  Pattern fill

  Gradient fill

  Sắp xếp các thao tác sau theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu: *

  1 điểm

  Hình ảnh không có chú thích

  (3) – (2) – (1) – (4)

  (1) – (2) – (3) – (4)

  (4) – (2) – (1) – (3)

  (4) – (1) – (2) – (3)

  Thiếu hình ảnh ._.

  Khi mở bảng chọn Home và chọn lệnh New Slide: *

  1 điểm

  Slide mới thêm vào sẽ nằm sau slide hiện tại

  Slide mới thêm vào nằm trước slide cuối cùng

  Slide mới thêm vào sẽ nằm trước slide hiện tại

  Tất cả đều đúng

  Hãy chỉ ra phát biểu sai trong các phát biểu sau đây: *

  1 điểm

  Màu nền làm cho trang chiếu thêm sinh động và hấp dẫn

  Nên chọn màu nền phù hợp với nội dung của bài trình chiếu

  Màu nền và màu chữ càng giống nhau thì màu sắc càng hài hòa và dễ đọc

  Có thể đặt màu nền khác nhau cho các trang chiếu

  Chúng ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang trang chiếu là: *

  1 điểm

  Văn bản

  Âm thanh

  Đối tượng

  Hình ảnh

  Để tạo bài trình chiếu cần: *

  1 điểm

  Chuẩn bị nội dung trình chiếu

  Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu

  Nhập và định dạng nội dung văn bản, Thêm hình ảnh và các hiệu ứng động

  Tất cả các đáp án trên

  Áp dụng mẫu định dạng có lợi ích gì? *

  1 điểm

  Sử dụng mẫu đã được thiết kế sẵn về màu nền và các hình ảnh trên nền trang chiếu.

  Sử dụng mẫu đã được thiết kê sẵn về phông chữ, cỡ chữ và màu chữ trên trang chiếu

  Định dạng nhất quán màu nền, màu chữ, cỡ phông chữ và các hình ảnh trên trang chiếu và tiết kiệm được thời gian và công sức

  Tiết kiệm được thời gian và công sức

  Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung? *

  1 điểm

  Các tệp hình ảnh và âm thanh

  Các đoạn phim ngắn

  Bảng và biểu đồ

  Tất cả các đối tượng trên

  Khi áp dụng mẫu định dạng, phát biểu nào sau đây là sai *

  1 điểm

  Tạo màu nền hoặc hình ảnh nền cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu

  Áp dụng mẫu bố trí (Layout) cho mọi trang chiếu của bài trình chiếu, kể cả các trang chiếu sẽ được chèn vào về sau

  Định dạng nội dung văn bản (Màu chữ, phông chữ, cỡ chữ, …) trên mọi trang chiếu của bài trình chiếu, kể cả trên các trang chiếu sẽ được chèn vào về sau

  Áp dụng một phần nội dung trên mọi trang chiếu của bài trình chiếu, kể cả các trang chiếu sẽ được chèn vào về sau.

  Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải: *

  1 điểm

  Đưa con trỏ văn bản vào giữa đoạn văn bản cần căn lề

  Chọn cả đoạn văn bản cần căn lề

  Chọn một dòng bất kỳ trong đoạn văn bản cần căn lề

  Cả 3 cách nêu trong câu này đều đúng

  0
  2021-01-06T21:55:28+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo bring forward là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )