Đề bài tính nhanh ạ Cảm ơn hứa vote 5* và ctlhn

Question

Đề bài tính nhanh ạ
Cảm ơn hứa vote 5* và ctlhn
de-bai-tinh-nhanh-a-cam-on-hua-vote-5-va-ctlhn

0
Eirian 1 year 2020-11-20T22:09:02+00:00 0 Answers 24 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )