Đề bài: tính nhanh 43×37+93×43+52×61+64×57 Làm hộ mình nhé

Question

Đề bài: tính nhanh
43×37+93×43+52×61+64×57
Làm hộ mình nhé

in progress 0
Delwyn 1 year 2020-10-31T15:03:09+00:00 2 Answers 59 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T15:04:31+00:00

  Đáp án:

   $12 410$

  Giải thích các bước giải:

   $43.37+93.43+52.61+64.57$

  $=43.(37+93)+52.61+64.57$

  $=43.130+52.61+64.57$

  $=5590+3172+3648$

  $=12 410$

  0
  2020-10-31T15:04:32+00:00

  Đáp án:

  43  x 37 + 93 × 43 + 52 × 61 + 64 × 57

  = 43 x ( 37 + 93 ) + 52 x 61 + 64 x 57

  = 43 x 130 + 52 x 61 + 64 x 57

  = 5590 + 3172 + 3648

  = 12410

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )