Đề Bài : Tìm cụm động từ trong đoạn trích sau. ( Càng lạ hơn nữa , từ sau hôm gặp sứ giả , chứ bé lớn nhanh như thổi . Cơm ăn mấy cũng không đủ no , á

Question

Đề Bài : Tìm cụm động từ trong đoạn trích sau.
( Càng lạ hơn nữa , từ sau hôm gặp sứ giả , chứ bé lớn nhanh như thổi . Cơm ăn mấy cũng không đủ no , áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ . Hai vợ chồng làm bao nhiêu cũng không đủ nuôi con , đành phải chạy nhờ bà con , làng xóm . Bà con đều vui lòng gom góp gạo nuôi chú bé , vì ai cũng mong chú giết giặc , cứu nước. )

in progress 0
Thu Hương 14 mins 2021-07-22T19:49:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-22T19:51:09+00:00

  $\text{@Chi_}$

  Đề Bài: Tìm cụm động từ trong đoạn trích sau.

  Cụm Động Từ trong đoạn trích đó trên là:

  – Lớn nhanh như thổi

  – Gom góp gạo nuôi chú bé

  $#Xin hay nhất !$

  0
  2021-07-22T19:51:24+00:00

  các cụm động từ là lớn nhanh nhưu thổi , gom góp gạo nuôi chú bé

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )