Đề bài:tìm X biết thuộc N X⁵⁰=X Làm hộ mình với

Question

Đề bài:tìm X biết thuộc N
X⁵⁰=X
Làm hộ mình với

in progress 0
Mít Mít 1 year 2020-11-03T10:52:38+00:00 2 Answers 83 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-03T10:53:44+00:00

  $x^{50}$=x

  $x^{50}$-x=0

  x($x^{49}$-1)=0

  ⇒x=0 hoặc $x^{49}$-1=0

                        $x^{49}$=0+1

                        $x^{49}$=1

                        $x^{49}$=$1^{49}$

                          ⇒x=1

  Vậy x∈{0;1}

                     

   

  0
  2020-11-03T10:54:03+00:00

  X ^ 50 = X

  => X = 1 ( vì 1 nhân cho số nào cx bằng chính nó nên x = 1 với x thuộc N )

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )