Đề bài là Tìm xEn Cần gấp xin mọi người giúp em vớiiiiiiiiii Em cần gấp mọi người đọc giúp đữo em với đi mà

Question

Đề bài là Tìm xEn
Cần gấp xin mọi người giúp em vớiiiiiiiiii
Em cần gấp mọi người đọc giúp đữo em với đi mà
de-bai-la-tim-en-can-gap-in-moi-nguoi-giup-em-voiiiiiiiiii-em-can-gap-moi-nguoi-doc-giup-duo-em

in progress 0
Maris 1 year 2020-11-22T10:08:46+00:00 1 Answers 71 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T10:09:49+00:00

  Đáp án:

   $d)  x=23\\
  e) x=3\\
  f)  x=4\\
  g)  x=4\\
  h)  {\left[\begin{aligned}x=6\\x=0\end{aligned}\right.}\\
  i)
   {\left[\begin{aligned}x=9\\x=-8\end{aligned}\right.}\\
  j)  x=5$

  Giải thích các bước giải:

   $d) 40-(3x-15):2=13\\
  \Leftrightarrow (3x-15):2=40-13=27\\
  \Leftrightarrow 3x-15=27.2=54\\
  \Leftrightarrow 3x=54+15=69\\
  \Leftrightarrow x=23\\
  e) 2^{x+3}=64\\
  \Leftrightarrow 2^{x+3}=2^6\\
  \Leftrightarrow x+3=6\\
  \Leftrightarrow x=6-3=3\\
  f) 5^{x-1}=125\\
  \Leftrightarrow 5^{x-1}=5^3\\
  \Leftrightarrow x-1=3\\
  \Leftrightarrow x=4\\
  g) 5.3^{x-2}=45\\
  \Leftrightarrow 3^{x-2}=9\\
  \Leftrightarrow 3^{x-2}=3^2\\
  \Leftrightarrow x-2=2\\
  \Leftrightarrow x=4\\
  h) (x-3)^2=9\\
  \Leftrightarrow x-3=\pm 3\\
  \Leftrightarrow {\left[\begin{aligned}x-3=3\\x-3=-3\end{aligned}\right.}\\
  \Leftrightarrow {\left[\begin{aligned}x=6\\x=0\end{aligned}\right.}\\
  i)
  (x+4)^4=256\\
  \Leftrightarrow x+4=\pm 4\\
  \Leftrightarrow {\left[\begin{aligned}x+4=4\\x+4=-4\end{aligned}\right.}\\
  \Leftrightarrow {\left[\begin{aligned}x=9\\x=-8\end{aligned}\right.}\\
  j) (x-5)^4=(x-5)^5\\
  \Leftrightarrow (x-5)^4-(x-5)^5=0\\
  \Leftrightarrow (x-5)^4(1-x+4)=0\\
  \Leftrightarrow (x-5)^4.(5-x)=0\\
  \Leftrightarrow (5-x)^4.(5-x)=0\\
  \Leftrightarrow (5-x)^5=0\\
  \Leftrightarrow 5-x=0\\
  \Leftrightarrow x=5$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )