Đề bài : Hãy lập biên bản về tình hình học tập của lớp em trong tháng 11

Question

Đề bài : Hãy lập biên bản về tình hình học tập của lớp em trong tháng 11

in progress 0
Tryphena 1 year 2021-07-09T18:32:59+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T18:34:02+00:00

                                 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             BIÊN BẢN BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH HỌC TẬP.

   Kính gửi: Thầy chủ nhiệm lớp 5A và lớp trực.

   Em tên là: xxxxxxx

   Là lớp trưởng của lớp: 5A.

  Hôm nay, em xin báo cáo về tình hình học tập của lớp em như sau:

  – Mất trật tự: bạn Hoài Anh, bạn Vân Anh.

  – Tự ý ra khỏi chỗ trong giờ chuyển tiết: bạn Mỹ Tiên, bạn Quyên.

  – Không khăn quàng: bạn Ân …. (em tự bổ sung nha).

  Hiện tại, số điểm của lớp em là … điểm.

  Em xin hứa, trong lần sau em sẽ quản lí lớp thật chặt và sẽ không có những tình trạng vi phạm như trên.

  Cuối lời, em xin chúc thầy cô một lời chào sức khỏe ạ.

                                                       ……… , ngày 12/10/2020.

                                                           Ký và tên:

                                                       

  0
  2021-07-09T18:34:50+00:00

  Học tốt
  de-bai-hay-lap-bien-ban-ve-tinh-hinh-hoc-tap-cua-lop-em-trong-thang-11

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )