Đề Bài : Hãy chọn một chi tiết đặt sắc trong truyện thánh gióng và viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 6 câu trong các chi tiết ấy Mình sẽ vote câu trả lờ

Question

Đề Bài : Hãy chọn một chi tiết đặt sắc trong truyện thánh gióng và viết một đoạn văn ngắn từ 5 đến 6 câu trong các chi tiết ấy
Mình sẽ vote câu trả lời hay nhất nhá . Cảm ơn :))

in progress 0
Khang Minh 5 months 2021-09-01T03:23:12+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T03:24:17+00:00

  Ôi chao, Thánh Gióng vươn vai thành một tráng sĩ cao hơn trượng, lúc đó trông Gióng thật là oai phong, hào hùng. Thế rồi Gióng mặc giáp sắt, đội nón sắt, tay cầm gươm sáng rực, Gióng từ biệt mẹ và dân làng, nhảy lên lưng ngựa. Ngựa sắt bỗng chồm lên, phun thẳng ra đằng trước một luồng lửa đỏ rực. Gióng thúc chân, ngựa phi như bay, sải từng bước dài hàng chục con sào. Chỉ trong chớp mắt, ngựa đã xông đến đồn trại giặc đang đóng la liệt cả mấy khu rừng. Lưỡi gươm của Gióng vung lên loang loáng như chớp giật. Quân giặc xông ra chừng nào chết chừng ấy. Ngựa thét ra lửa thiêu cháy từng dãy đồn trại, lửa thiêu luôn cả mấy khu rừng…

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  BY@CUGIAI2K9

  NOCOPY#

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )