đề bài: đặt câu miêu tả , trong câu có sử dụng cụm danh từ và in đậm cụm danh từ đó – Đặt câu miêu tả cây dừa -Đặt câu miêu tả cây bưởi -Đặt câu miêu

Question

đề bài: đặt câu miêu tả , trong câu có sử dụng cụm danh từ và in đậm cụm danh từ đó
– Đặt câu miêu tả cây dừa
-Đặt câu miêu tả cây bưởi
-Đặt câu miêu tả cây gioi

in progress 0
Nguyệt Ánh 6 months 2021-07-26T08:22:47+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T08:24:33+00:00

  – Cây dừa :  

  + Cây dừa nghiêng nghiêng tỏa những tàu xanh mướt.

  – Cây bưởi :

  + Cây bưởi đứng sừng sững oai vệ trước vườn nhà tôi.

  – Cây roi :

  + Cây roi sai trĩu quả đã gắn liền với tuổi thơ em.

  0
  2021-07-26T08:24:39+00:00

  – Cây dừa :  

  + Cây dừa nghiêng nghiêng tỏa những tàu xanh mướt.

  – Cây bưởi :

  + Cây bưởi đứng sừng sững oai vệ trước vườn nhà tôi.

  – Cây roi :

  + Cây roi sai trĩu quả đã gắn liền với tuổi thơ em.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )