Đề bài: Chỉ ra các biện pháp tu từ và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ (trích) sau: ” Con là lửa ấm quanh đời mẹ m

Question

Đề bài: Chỉ ra các biện pháp tu từ và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ có trong đoạn thơ (trích) sau:
” Con là lửa ấm quanh đời mẹ mãi
Con là trái xanh mùa gieo vặt
Mẹ nâng niu.Nhưng giặc Mĩ đến nhà
Nắng đã chiều…vẫn muốn hắt tia xa !”
(Trích bài thơ Mẹ của
Phạm Ngọc Cảnh)

in progress 0
Neala 5 months 2021-08-09T17:10:48+00:00 1 Answers 146 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T17:12:13+00:00

  $BPTT được sử dụng trong bài thơ trên là :$

  $So sánh$ $:$Con là$ $lửa ấm quanh đời mẹ mãi$

                  $Con là trái xanh mùa gieo vặt$

  $”Mẹ” là bài thơ nổi tiếng nhất của Phạm Ngọc Cảnh$.$Câu thơ nào cũng hay nhưng em thích nhất là câu thơ :$

    $”Con là lửa ấm quanh đời mẹ mãi$

      $Con là trái xanh mùa gieo vặt$

      $Mẹ nâng niu.Nhưng giặc Mĩ đến nhà$

      $Nắng đã chiều…vẫn muốn hắt tia xa !”$

  $Tác giả đã sử dụng thành công biện pháp tu từ so sánh “con là lửa ấm”, “con là trái xanh”……$

  $Chỉ viết đc thế thui !$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )