đề 1: kể lại những ấn tượng tốt đẹp của em về những con người nơi tuyến đầu chống dịch covit 19

Question

đề 1: kể lại những ấn tượng tốt đẹp của em về những con người nơi tuyến đầu chống dịch covit 19

in progress 0
Nem 1 month 2021-08-03T21:57:05+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-03T21:58:29+00:00

    những con người xông pha nơi tuyến đầu chống dịch là nhuwngc on người can đảm họ 0 màng tính mạng xông pha lên phía trước.covid hiện chx có vacxin nhưng nhiều người vân luôn cố gáng giúp dỡ nhân dân tấm lòng tg thân tg ái .các bác sĩ  ngày đếm cứu chx ,các dược sư ngày đêm nghiên cuwaus thuốc.còn những anh bộ đội đến những vùng biên giới xa xôi để giúp bà con vùng cao,họ nhùng chổ ở cơm ăn cho dân.cảm ơn họ những người hùng của việt nam

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )