Đề 1. Bài 1. (3 điểm) Tính a) 3/4-(_2/3+4/5):2.5 b) -19/17*4/7+19/17*-3/7+ 1 2/17 c) (-1/2)2:║-1 3/8║-25% *(-6 2/11)*2018° Bài 2. (2 điểm) Tìm x, biết

Question

Đề 1.
Bài 1. (3 điểm) Tính
a)
3/4-(_2/3+4/5):2.5
b)
-19/17*4/7+19/17*-3/7+ 1 2/17
c)
(-1/2)2:║-1 3/8║-25% *(-6 2/11)*2018°
Bài 2. (2 điểm) Tìm x, biết:
a. -2/5+(1/3)x = 4/15
b. x/12-2/5= 75%
Tính hết bài 1 và 2 chính xác 5 sao hay nhất
de-1-bai-1-3-diem-tinh-a-3-4-2-3-4-5-2-5-b-19-17-4-7-19-17-3-7-1-2-17-c-1-2-2-1-3-8-25-6-2-11-20

in progress 0
Adela 9 months 2021-04-20T17:30:10+00:00 2 Answers 134 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-20T17:31:43+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  de-1-bai-1-3-diem-tinh-a-3-4-2-3-4-5-2-5-b-19-17-4-7-19-17-3-7-1-2-17-c-1-2-2-1-3-8-25-6-2-11-20

  0
  2021-04-20T17:31:59+00:00

  chữ mik hơi xấu , bạn thông cảm nha.nếu bạn thấy hữu ích thì vote cho mik 5 sao nhé

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  de-1-bai-1-3-diem-tinh-a-3-4-2-3-4-5-2-5-b-19-17-4-7-19-17-3-7-1-2-17-c-1-2-2-1-3-8-25-6-2-11-20

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )