Để 1 (40 điểm) Hãy so sánh ngin gọn điềm tuong đông và khác biệt trong 2 doga the sau: Song đuợc lúc dềnh dàng Chim bắt đầu vội vã Có đám mây mùa

Question

Để 1 (40 điểm) Hãy so sánh ngin gọn điềm tuong đông và khác biệt trong 2 doga
the sau:
Song đuợc lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
(Hữu Thịnh , Sang thu 1977)
Nắng thu đang trải đầy
Đã trăng non múi bưởi
Bên cầu con nghê đợi
Ca chiêu thu sang song
Lin Think- Chiếu sông thuong 1992)
de-1-40-diem-hay-so-sanh-ngin-gon-diem-tuong-dong-va-khac-biet-trong-2-doga-the-sau-song-duoc-lu

in progress 0
Adela 7 months 2021-07-05T12:58:10+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-05T13:00:05+00:00

  `->`Điểm tương đồng: cả hai bài thơ đều miêu tả cảnh mùa thu, miêu tả sự tươi đẹp của cảnh vật qua đó làm nổi bật cảnh thu yên bình và tươi đẹp

  `-`Khác nhau: ở đối tượng miêu tả

  `+`Đoạn thơ 1 miêu tả sông, chim mây

  `+`Đoạn thơ 2 miêu tả nắng, trăng, cầu

  `+`Đoạn một miêu tả mùa thu đang đến còn đoạn 2 miêu tả cảnh vật đang trong mùa thu

  `#“T“o“k“o“r“o“m“o“n“o`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )