Đây là dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu

Question

Đây là dạng tìm hai số khi biết tổng và hiệu
day-la-dang-tim-hai-so-khi-biet-tong-va-hieu

in progress 0
Thiên Thanh 2 years 2021-05-10T07:34:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-10T07:36:15+00:00

  Đáp án:

   `1944m^2`

  Giải thích các bước giải:

  Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

  `180:2=90(m)`

  Tổng số phần bằng nhau là:

  `2+3=5` (phần)

  Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là:

  `90:5×3=54(m)`

  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

  `90-54=36(m)`

  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

  `36×54=1944(m^2)`

  Đáp số: `1944m^2`

  $@RabbitCocohead$

  0
  2021-05-10T07:36:39+00:00

       Giải:

   Nửa chu vi mảnh đất đó là:

             180 : 2 = 90 [ m ]

  Vẽ sơ đồ:

    Chiều dài ∦—∦—∦—∦ 

                                                   90m 

   chiều rộng∦—∦—∦ 

   Tổng số phần bằng nhau là:

          2+3 = 5 [ phần ]

   Chiều rộng mảnh đất là:

           90 : 5 x 2 = 36 [ m ]

   Chiều dài mảnh đất là:

            90 – 36 = 54 [ m ]

     Diện tích mảnh đất là:

             54×36=1944 [ m² ]

                   Đáp số: 1944 m²

   đây là dạng tổng tỉ nhé em

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )