Dãy các chất tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là A. SO2, BaO, Mg. B. Na2O, P2O5, K. C. SO3, BaO, Fe.

Question

Dãy các chất tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là

A. SO2, BaO, Mg.
B. Na2O, P2O5, K.

C. SO3, BaO, Fe.
D. CaO, BaO, Fe

in progress 0
Nguyệt Ánh 7 months 2021-07-16T12:08:30+00:00 1 Answers 19 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-16T12:09:48+00:00

    Yes be at 42bs is over if the odd and even in neutral of heat and wind h20

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )