Đặt tính 13 phút 12 giây : 6 phải đtinh

Question

Đặt tính
13 phút 12 giây : 6 phải đtinh

in progress 0
Helga 10 months 2021-04-23T15:33:37+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-23T15:34:57+00:00

  Đáp án:

  13 phút 12 giây : 6=2 phút 12 giây

  Giải thích các bước giải:

  13 phút 12 giây | 6

  12 phút              |————

   1 phút 12 giây   |2 phút 12 giây

               72 giây  |

              72 giây   |

               0 giây     |

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )