Đặt tên cho từng đoạn văn bản tinh thần yêu nước

Question

Đặt tên cho từng đoạn văn bản tinh thần yêu nước
dat-ten-cho-tung-doan-van-ban-tinh-than-yeu-nuoc

in progress 0
MichaelMet 3 months 2021-06-22T22:04:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-22T22:06:08+00:00

  – Phần 1 Tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của nhân dân ta

  – Phần 2  Lòng yêu nước của nhân dân ta  trong lịch sử và trong cuộc kháng chiến ngày nay 

  – Phần 3 Phát huy tinh thần yêu nước trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp.

  CHO MK 5* VÀ CTLHN NHÁ

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-06-22T22:06:11+00:00

  – Phần 1 (từ đầu đến “lũ bán nước và lũ cướp nước”): Khẳng định tinh thần yêu nước và truyền thống quý báu của dân tộc.

     + – Phần 2 (tiếp theo đến “lòng nống nàn yêu nước”): Tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong quá khứ và hiện tại.

     + – Phần 3 (đoạn còn lại): Phát huy tinh thần yêu nước của dân tộc trong thực tế là nhiệm vụ quan trọng.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )