Đặt tên cho các trường từ vựng sau : a) bút mực , viết chì , gôm, thước b) lưới, nôm , vó ,… c) đồng , sắt, chì, kẽm d) màu đỏ , màu vàng , màu xanh

Question

Đặt tên cho các trường từ vựng sau :
a) bút mực , viết chì , gôm, thước
b) lưới, nôm , vó ,…
c) đồng , sắt, chì, kẽm
d) màu đỏ , màu vàng , màu xanh màu cam

in progress 0
Ladonna 2 months 2021-07-15T16:35:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-15T16:37:07+00:00

  a) bút mực , viết chì , gôm, thước 

  => Trường từ vựng chỉ đồ dùng học tập 

  b) lưới, nôm , vó ,…

  => Trường từ vựng chỉ dụng cụ bắt cá .

  c) đồng , sắt, chì, kẽm

  => Trường từ vựng chỉ các kim loại .

  d) màu đỏ , màu vàng , màu xanh màu cam 

  => Trường từ vựng chỉ màu sắc

  0
  2021-07-15T16:37:27+00:00

  a. đồ dùng học tập

  b. dụng cụ đánh cá, thủy sản.

  c.khoáng sản phi kim loại

  d. màu sắc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )