Đặt một câu theo nghĩa gốc và một câu theo nghĩa chuyển trong câu có từ ” Lưng “

Question

Đặt một câu theo nghĩa gốc và một câu theo nghĩa chuyển trong câu có từ ” Lưng “

in progress 0
Diễm Thu 2 months 2021-07-30T07:37:04+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T07:38:21+00:00

  The best of team – Sakura

  Nghĩa gốc : Lưng của anh ấy thật rộng

  Nghĩa chuyển : Nhà của cô ấy trên lưng núi

  0
  2021-07-30T07:38:34+00:00

  Câu có từ lưng theo nghĩa gốc : Mỗi ngày tôi cứ lớn dần lên, còn lưng mẹ tôi sao cứ còng mãi xuống. 

  Câu có từ lưng theo nghĩa chuyển : Sau lưng núi, trời hoàng hôn nhuộm ráng vàng đỏ ối khiến lòng người chợt bồi hồi, buồn man mác.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )