đặt một câu hỏi(không cần đáp án) về phần tiếng việt nhớ dài và khó Mai mình kt 15 phút rồi nên nhanh nha mấy anh chị và các bạn

Question

đặt một câu hỏi(không cần đáp án) về phần tiếng việt nhớ dài và khó
Mai mình kt 15 phút rồi nên nhanh nha mấy anh chị và các bạn

in progress 0
Neala 2 months 2021-07-10T13:00:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T13:02:03+00:00

  Câu này dễ,chúc bạn học tốt!

  dat-mot-cau-hoi-khong-can-dap-an-ve-phan-tieng-viet-nho-dai-va-kho-mai-minh-kt-15-phut-roi-nen-n

  0
  2021-07-10T13:02:36+00:00

  Hãy cho biết đại từ,từ ghép,từ hán việt là gì?Hãy viết mỗi câu với các thể loại từ trên?

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )