Đặt một câu ghép sử dụng quan hệ từ nói về con người

Question

Đặt một câu ghép sử dụng quan hệ từ nói về con người

in progress 0
Lệ Thu 5 months 2021-05-29T04:56:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-29T04:57:17+00:00

  Con người / là sản phẩm thành công nhất của tạo hóa ` nhưng ` chúng ta / lại đang phá hủy chính người mẹ của chúng ta .

  ⇒ Quan hệ từ : ` nhưng `

      

  0
  2021-05-29T04:57:25+00:00

  @Meoss_

    Con người là tất cả những gì quý giá nhất chúng ta là những sinh mạng biết có cảm xúc với những gì xảy ra xung quanh mình.

  * Phân tích cấu tạo câu ghép:

   – Vế 1:

  + Chủ ngữ: con người

  + Vị ngữ: là tất cả những gì quý giá nhất

   – Vế 2:

  + Chủ ngữ: chúng ta

  + Vị ngữ: là những sinh mạng biết có cảm xúc với những gì xảy ra xung quanh mình.

  * Quan hệ từ: và, với

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )