Đặt mình là người con trong bài thơ ” Nói với con ” em có suy nghĩ gì ?

Question

Đặt mình là người con trong bài thơ ” Nói với con ” em có suy nghĩ gì ?

in progress 0
Neala 9 months 2021-06-03T12:17:49+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-03T12:19:17+00:00

  @Meoss_

  * Đặt mình là người con trong bài thơ ” Nói với con ” em có suy nghĩ là: Bố là một người thật tâm lí và giàu tình yêu thương. Bố đã dạy cho ta rất nhiều điều làm hành trang khi ta bước vào con đường đời. Những lời khuyên ấy sẽ đi theo ta đến cuối đời và sẽ vô cùng có ích trong nhiều hoàn cảnh xảy ra quanh ta. Bố là người có hiểu biết rộng rãi, giàu kinh nghiệm và bằng tình yêu thương của mình, bố đã trao tặng lại cho con những hiểu biết đó.

  0
  2021-06-03T12:19:34+00:00

   `->`Đặt mình là người con trong bài thơ ” Nói với con ” em có suy nghĩ: Em cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm đùm bọc che chở bố. Bố dạy ta những bài học quý giá, khuyên ta làm theo những điều hay lẽ phải, biết nhớ về cội nguồn sinh dưỡng và có một tình yêu gia đình, yêu quê hương sâu sắc. 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )