Đặt câu với từ 6 câu: Vì -nên ; Hễ – thì ; tuy – nhưng

Question

Đặt câu với từ 6 câu: Vì -nên ; Hễ – thì ; tuy – nhưng

in progress 0
Thiên Thanh 2 months 2021-07-10T14:22:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T14:24:12+00:00

  -Vì Lan học hành chăm chỉ nên bạn được cô giáo khen .

  -Hễ thấy tôi đi học về thì nó lại vui mừng chạy ra đón tôi .

  -Tuy bị mắng nhưng nó lại ko buồn .

  0
  2021-07-10T14:24:57+00:00

  Quan hệ từ Vì- nên:

  trời mưa nên tôi không đi học được

  không chăm học nên nó bị điểm kém

  trời nắng nên cây cối héo khô

  nhà nó xa nên nó đi học muọn

  trời mưa nên đường lầy lội

  không làm bài tập nên nó bị cô giáo phạt

  Quan hệ từ Hễ-thì:

  Hễ tôi nói gì thì nó cãi lại

  Hễ tôi làm gì thì nó làm theo

  Hễ tôi đi đây thì nó đi theo đấy

  Hễ tôi làm hỏng gì thì nó mách mẹ

  Hễ tôi đi chơi thì nó đi theo

  Hễ tôi bảo gì thì nó làm ý

  Quan hệ từ Tuy- nhưng:

  Tuy trời mưa nhưng nó vẫn đi học

  Tuy dịch bệnh nhưng vẫn có người không đeo khẩu trang

  Tuy trời mưa bão nhưng vẫn có người đi dưới mưa

  Tuy bị ốm nhưng nó vẫn đi chơi

  Tuy nhà xa nhưng nó vẫn đi học đúng giờ

  Tuy nó lớn tuổi hơn tôi nhưng nó vẫn phải gọi tôi là chị

  Xin hay nhất!!

  Chúc bn học tốt!!

  Quan hệ từ: Bôi đậm

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )