Đặt câu với thành ngữ : No cơm ấm cật TvT ỌwO

Question

Đặt câu với thành ngữ : No cơm ấm cật
TvT ỌwO

in progress 0
Ben Gia 3 days 2021-07-19T22:52:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T22:53:18+00:00

  Những người giàu ăn chơi xa hoa thường được người đời gọi là “No cơm ấm cật”

  Học tốt nhé, nếu được xin hay nhất ạ.

  0
  2021-07-19T22:53:59+00:00

  Người ta thường nói “No cơm ấm cật”

  XIN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )