Đặt câu với 4 thành ngữ sau: – Lá lành đùm lá rách – Mèo mả gà đồng – Cây nhà lá vườn – Rồng bay phượng múa

Question

Đặt câu với 4 thành ngữ sau:
– Lá lành đùm lá rách
– Mèo mả gà đồng
– Cây nhà lá vườn
– Rồng bay phượng múa

in progress 0
Vodka 5 months 2021-08-03T09:40:16+00:00 2 Answers 395 views 0

Answers ( )

  2
  2021-08-03T09:41:26+00:00

   “Lá lành đùm lá rách” là câu tục ngữ thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam từ xưa tới nay.

  – Anh ta đúng là loại người mèo mả gà đồng

  – Thấy chúng tôi đến chơi, bác An bảo:”Mấy đứa ra sau vườn hái quả mà ăn, toàn cây nhà lá vườn cả đấy”

  – Chữ viết của vị thiền sư này đẹp như rồng bay phượng múa

  0
  2021-08-03T09:41:29+00:00

  -Để thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách mỗi người hãy chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung đang gặp lũ lụt đối mặt với khó khăn nhé 

  -Quân mèo mả gà đồng đang đứng trước cổng thành 

  -Cây nhà lá vườn quê tôi rất tốt đẹp 

  -Nét chứu bạn kia như rồng bay phượng múa.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )