Đặt câu và viết một đoạn văn ngắn có sử dụng thuật ngữ ( cho biết thuật ngữ trog đoạn văn đó)

Question

Đặt câu và viết một đoạn văn ngắn có sử dụng thuật ngữ ( cho biết thuật ngữ trog đoạn văn đó)

in progress 0
Xavia 3 days 2021-07-22T21:05:28+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-22T21:07:03+00:00

    Nước là hợp chất của các nguyên tố hiđrô và ôxi, có công thức là H2O. Nước rất quan trọng với mọi sự sống trên trái đất. Khi cơ thể người với 70% là nước. Khi thiếu nước chỉ ba ngày là người đó có thể chết, trong khi đó, nếu thiếu thức ăn mà vẫn có nước ta có thể sống đến một tuần hoặc hai tuần. Quá trình hút chất dinh dưỡng của thực vật cũng là hút nước và muối khoáng. Nước có mặt trong toàn bộ các hoạt đông sống. Nhưng hiện nay, nguồn nước đang bị ô nhiễm nặng mà tác nhân chính đó chính là con người. Vậy nên mỗi người chúng ta hãy cố gắng giữ gìn môi trường sạch sẽ để bảo vệ chính chúng ta và tất cả sinh vật xung quanh. 

    đặt câu: Nước hay còn gọi là H20

    Thuật ngữ trong đoạn văn là những từ được viết đậm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )